Shinhan Finance đóng góp chống dịch Covid-19-Vaytien4u

Shinhan Finance (Công ty tài chính Shinhan Việt Nam) đóng góp 1,2 tỷ đồng cùng nhiều hoạt động đồng hành ngăn chặn Covid-19. Shinhan Finance một thành viên của Shinhan Bank, một trong những đơn vị cho vay…

Continue Reading Shinhan Finance đóng góp chống dịch Covid-19-Vaytien4u