Vay tín chấp ngân hàng, công ty tài chính theo lương, theo đăng ký kinh doanh nhận tiền lên đến 200 triệu.